Loading...
aanleer-van-afrikaans-graad-r-tot3
afrikaans-is-pret-leer-afrikaans-graad-r-tot-3
You are here: Graad 1 > Formele Take > FAT: Kw 1 Gr 1 Afr Huis (2016)
Category:
Per Page: 
Sort: 
  Search
Per Page: 
Sort: 

Product: FAT: Kw 1 Gr 1 Afr Huis (2016)

Price: R 15.00 


Product Description

Gr 1 Formele taak vir Afrikaans Huistaal Kwartaal 1

Luister en Praat (mondeling en / of prakties)

 • Luister na stories, rympies, gedigte en liedjies en voer gedeeltes van die storie, liedjie of rympie op.
 • Plaas prente in logiese volgorde en kommunikeer deur die idees in volgorde oor te vertel.

Klanke (mondeling en / of prakties en / of skriftelik)

 • Identifiseer die letter-klank-verhouding van sommige enkelklanke, byvoorbeeld, l, o, h, m, a, b, t. Daar moet ten minste 2 vokale en 6 konsonante wees.
 • Vorm kort woorde met die aangeleerde klanke soos m-a-t - mat.

Lees (mondeling en / of prakties)
Ontluikende leesvaardighede

 • Voorspel die verloop van die storie na aanleiding van prente. Byvoorbeeld, lees prenteboeke.
 • Luister na en bespreek die storie / teks wat voorgelees is.

Gedeelde lees

 • Lees klassikaal saam met die onderwyser: vergrote tekste soos gedigte, plakkate, Grootboeke en klasstories wat tydens gedeelde skryf ontwikkel is.

Groepbegeleide lees

 • Lees hardop uit eie boek in begeleide leesgroep saam met die onderwyser, d.w.s. die hele groep werk met dieselfde teks /storie.

Formele Assesseringsaktiwiteit 1
Handskrif

 • Oefen om die potlood en kryt korrek te hanteer.
 • Teken patrone: neerhale en ophale, en sig-sag-, sirkel-, guirlande-, arkade, vertikale en horisontale patrone.
 • Korrekte vorming van kleinletters: ten minste 2 vokale en 6 konsonante - l, o, m, a, b, t.
 • Skryf na en skryf eie naam, kort woorde en sinne van die skryfbord, plakkate, skryfbord, ens.

Formele assesseringsaktiwiteit 1
Skryf

 • Teken prente om 'n boodskap oor te dra, byvoorbeeld, 'n persoonlike ervaring.
 • Skryf eenvoudige byskrifte / onderskrifte vir tekeninge / prente.
 • Skryf een sin of nuus korrek van die bord / kaart af.

back Buy Now

Add to Cart / Wishlist

FAT: Kw 1 Gr 1 Afr Huis (2016) 
R 15.00
  Checkout
Rest assured your personal information is safe.
  Secure Checkout
    
In your cart
Add to Cart
In your wishlist


Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:

 

Indien u ons adres benodig kan u ons 'n e-pos stuur na info@leerafrikaans123.co.za

Tel:  
Cell:  SMS na (071) 6035105 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za

 

Website:  

www.leerafrikaans123.co.za

 

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

OK / Close
Vul asseblief die volgende vorm in om voort te gaan.

Naam en van:   
E-pos Adres: