Leer Afrikaans 123
Gr 1 Kw 1 Fat 1 Huistaal 2016 4
Gr 1 Kw 1 Fat 1 Huistaal 2016 2
Gr 1 Kw 1 Fat 1 Huistaal 2016 4
Gr 1 Kw 1 Fat 1 Huistaal 2016 2

FAT: Kw 1 Gr 1 Afr Huis (2016)

R 15.00
Need help?
Call +27 (0) 71 603 5105 or Email Us
    

Description

Reviews (0)

Gr 1 Formele taak vir Afrikaans Huistaal Kwartaal 1

Luister en Praat (mondeling en / of prakties)

 • Luister na stories, rympies, gedigte en liedjies en voer gedeeltes van die storie, liedjie of rympie op.
 • Plaas prente in logiese volgorde en kommunikeer deur die idees in volgorde oor te vertel.

Klanke (mondeling en / of prakties en / of skriftelik)

 • Identifiseer die letter-klank-verhouding van sommige enkelklanke, byvoorbeeld, l, o, h, m, a, b, t. Daar moet ten minste 2 vokale en 6 konsonante wees.
 • Vorm kort woorde met die aangeleerde klanke soos m-a-t - mat.

Lees (mondeling en / of prakties)
Ontluikende leesvaardighede

 • Voorspel die verloop van die storie na aanleiding van prente. Byvoorbeeld, lees prenteboeke.
 • Luister na en bespreek die storie / teks wat voorgelees is.

Gedeelde lees

 • Lees klassikaal saam met die onderwyser: vergrote tekste soos gedigte, plakkate, Grootboeke en klasstories wat tydens gedeelde skryf ontwikkel is.

Groepbegeleide lees

 • Lees hardop uit eie boek in begeleide leesgroep saam met die onderwyser, d.w.s. die hele groep werk met dieselfde teks /storie.

Formele Assesseringsaktiwiteit 1
Handskrif

 • Oefen om die potlood en kryt korrek te hanteer.
 • Teken patrone: neerhale en ophale, en sig-sag-, sirkel-, guirlande-, arkade, vertikale en horisontale patrone.
 • Korrekte vorming van kleinletters: ten minste 2 vokale en 6 konsonante - l, o, m, a, b, t.
 • Skryf na en skryf eie naam, kort woorde en sinne van die skryfbord, plakkate, skryfbord, ens.

Formele assesseringsaktiwiteit 1
Skryf

 • Teken prente om 'n boodskap oor te dra, byvoorbeeld, 'n persoonlike ervaring.
 • Skryf eenvoudige byskrifte / onderskrifte vir tekeninge / prente.
 • Skryf een sin of nuus korrek van die bord / kaart af.
Be the first to review this product.

Write a Review

Name / Nickname *
Email *
Headline / Title *
Rating *
Review *
Submit Review
Buy Now  

Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:


Indien u ons adres benodig kan u ons 'n e-pos stuur na info@leerafrikaans123.co.za
Cell:  SMS na (071) 6035105 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za 

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

Using this site means you accept its terms | Copyright © 2020 Aanleer van Afrikaans Graad R - Graad 3 (Kry toestemming van LA123 om fotostate te maak vir meer as 3 kinders)
Powered by Webpro | Created by IT Design