Loading...
aanleer-van-afrikaans-graad-r-tot3
afrikaans-is-pret-leer-afrikaans-graad-r-tot-3
You are here: Graad 1 > Formele Take > FAT: Kw 2 Gr 1 Afr Huistaal (2016)
Category:
Per Page: 
Sort: 
  Search
Per Page: 
Sort: 

Product: FAT: Kw 2 Gr 1 Afr Huistaal (2016)

Price: R 15.00 


Product Description

Formele assesseringsaktiwiteit 1
Luister en praat (mondeling en / of prakties)

 • Praat oor persoonlike ervaringe, byvoorbeeld, vertel nuus in die korrekte volgorde.
 • Luister met belangstelling na stories en teken 'n prent om begrip te toon.
 • Beantwoord oop en geslote vrae oor die storie.

Klanke (mondeling en / of prakties en / of geskrewe)

 • Onderskei op gehoor tussen verskillende aanvangs- en eindklanke van woorde.
 • Identifiseer letter-klank-verhouding van die meeste enkelklanke.
 • Bou woorde van aangeleerde klanke (-ad, -at, -ak, -ed, -et, ek, -ot, -op, -ok, -ut, -ug, -uk, -it, -ik, -is); minstens twee

woordfamilies per week.
Lees (mondeling en / of prakties)
Gedeelde lees

 • Lees Grootboeke en ander vergrote tekste in klasverband saam met die onderwyser.
 • Voorspel die verloop van die storie na aanleiding van prente.
 • Gebruik leidrade en prente in die teks vir begrip.
 • Bespreek die storie, identifiseer die hoofgedagte, hoofkarakters, ens., in die teks.

Groepbegeleide lees

 • Lees hardop uit eie boek in leesgroepe saam met die onderwyser, d.w.s. die hele groep lees dieselfde storie.
 • Gebruik klankkennis, sigwoorde en kontekstuele leidrade tydens lees.

Handskrif

 • Hou potlood en kryt korrek vas.
 • Vorm ten minste 20 kleinletters korrek volgens grootte en posisie, d.w.s. begin en eindig op die korrekte plekke.

Skryf

 • Teken prente om 'n boodskap oor te dra en voeg 'n etiket of eenvoudige byskrifte by, byvoorbeeld oor persoonlike

ervarings.

 • Gebruik klankkennis om sinne te skryf.
 • Dra idees by tot die skryf van ‘n klasstorie (gedeelde skryf).

 


back Buy Now

Add to Cart / Wishlist

FAT: Kw 2 Gr 1 Afr Huistaal (2016) 
R 15.00
  Checkout
Rest assured your personal information is safe.
  Secure Checkout
    
In your cart
Add to Cart
In your wishlist


Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:

 

Indien u ons adres benodig kan u ons 'n e-pos stuur na info@leerafrikaans123.co.za

Tel:  
Cell:  SMS na (071) 6035105 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za

 

Website:  

www.leerafrikaans123.co.za

 

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

OK / Close
Vul asseblief die volgende vorm in om voort te gaan.

Naam en van:   
E-pos Adres: