Loading...
aanleer-van-afrikaans-graad-r-tot3
afrikaans-is-pret-leer-afrikaans-graad-r-tot-3
You are here: Graad 1 > Formele Take > FAT: No 2 Kw 3 Gr 1 Afr Huistaal
Category:
Per Page: 
Sort: 
  Search
Per Page: 
Sort: 

Product: FAT: No 2 Kw 3 Gr 1 Afr Huistaal

Price: R 15.00 


Product Description

NB!          bestel ook die storieboek "By wil speel" saam met die formele taak.  

 

Formele assesseringsaktiwiteit 2

Luister en praat (mondeling en / of prakties)

• Luister na instruksies en aankondigings en reageer gepas.

• Praat oor persoonlike ervarings, soos vertel nuus in die korrekte volgorde.

• Luister na besonderhede in stories en beantwoord vrae daaroor.

Formele assesseringsaktiwiteit 2

Klanke (mondeling en / of prakties en / of geskrewe)

• Vorm drieletterwoorde met aangeleerde klanke.

• Voeg konsonante saam om woorde te bou, byvoorbeeld sl-ag, st-op, bl-es, ens.

• Herken en gebruik dubbelklanke soos aa - kaas, oo - loop, ee - beer, uu - vuur.

• Groepeer woorde in klankfamilies.

Formele assesseringsaktiwiteit 2

Lees (mondeling en / of prakties)

Gedeelde lees

• Lees Grootboeke en ander vergrote tekste in klasverband saam met die onderwyser.

• Identifiseer die logiese volgorde en agtergrond van die storie.

• Beantwoord vrae wat op die teks gegrond is soos “Dink jy ...?”, “Hoekom ...?”

• Interpreteer inligting wat in eenvoudige tabelle, prente en grafiese beelde (soos ‘n almanak) voorkom.

Groepbegeleide lees

• Lees hardop uit eie boek in groepbegeleide leessessies saam met die onderwyser, d.w.s. die hele groep lees dieselfde

storie.

• Lees met toenemende vlotheid en uitdrukking (lees met gevoel).

Lees in pare / Selfstandige lees

• Lees hardop vir ‘n maat.

Formele assesseringsaktiwiteit 2

Handskrif

• Vorm hoofletters wat dikwels gebruik word korrek.

• Skryf kort sinne na en skryf kort sinne korrek.

Formele assesseringsaktiwiteit 2

Skryf

• Skryf ‘n boodskap in 'n kaartjie, soos verjaardagkaartjie.

• Skryf ten minste twee eie sinne met nuus of skryf gedurende gedeelde skryf en gebruik die verlede tyd.

• Gebruik hoofletters en punte, insluitend hoofletters in eiename.

• Gebruik selfstandige naamwoorde en persoonlike voornaamwoorde soos ek, jy, hy, sy, my, in skryfwerk, met hulp van die

onderwyser.

 

 


back Buy Now

Add to Cart / Wishlist

FAT: No 2 Kw 3 Gr 1 Afr Huistaal  
R 15.00
  Checkout
Rest assured your personal information is safe.
  Secure Checkout
    
In your cart
Add to Cart
In your wishlist


Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:

 

Indien u ons adres benodig kan u ons 'n e-pos stuur na info@leerafrikaans123.co.za

Tel:  
Cell:  SMS na (071) 6035105 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za

 

Website:  

www.leerafrikaans123.co.za

 

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

OK / Close
Vul asseblief die volgende vorm in om voort te gaan.

Naam en van:   
E-pos Adres: