Loading...
aanleer-van-afrikaans-graad-r-tot3
afrikaans-is-pret-leer-afrikaans-graad-r-tot-3
You are here: Graad 1 > Formele Take > Gr 1 Afr Huistaal FAT 2 Kw 3
Category:
Per Page: 
Sort: 
  Search
Per Page: 
Sort: 

Product: Gr 1 Afr Huistaal FAT 2 Kw 3

Price: R 20.00 


Product Description

NB!          bestel ook die storieboek "By wil speel" saam met die formele taak.  

 

Formele assesseringsaktiwiteit 2

Luister en praat (mondeling en / of prakties)

• Luister na instruksies en aankondigings en reageer gepas.

• Praat oor persoonlike ervarings, soos vertel nuus in die korrekte volgorde.

• Luister na besonderhede in stories en beantwoord vrae daaroor.

Formele assesseringsaktiwiteit 2

Klanke (mondeling en / of prakties en / of geskrewe)

• Vorm drieletterwoorde met aangeleerde klanke.

• Voeg konsonante saam om woorde te bou, byvoorbeeld sl-ag, st-op, bl-es, ens.

• Herken en gebruik dubbelklanke soos aa - kaas, oo - loop, ee - beer, uu - vuur.

• Groepeer woorde in klankfamilies.

Formele assesseringsaktiwiteit 2

Lees (mondeling en / of prakties)

Gedeelde lees

• Lees Grootboeke en ander vergrote tekste in klasverband saam met die onderwyser.

• Identifiseer die logiese volgorde en agtergrond van die storie.

• Beantwoord vrae wat op die teks gegrond is soos “Dink jy ...?”, “Hoekom ...?”

• Interpreteer inligting wat in eenvoudige tabelle, prente en grafiese beelde (soos ‘n almanak) voorkom.

Groepbegeleide lees

• Lees hardop uit eie boek in groepbegeleide leessessies saam met die onderwyser, d.w.s. die hele groep lees dieselfde

storie.

• Lees met toenemende vlotheid en uitdrukking (lees met gevoel).

Lees in pare / Selfstandige lees

• Lees hardop vir ‘n maat.

Formele assesseringsaktiwiteit 2

Handskrif

• Vorm hoofletters wat dikwels gebruik word korrek.

• Skryf kort sinne na en skryf kort sinne korrek.

Formele assesseringsaktiwiteit 2

Skryf

• Skryf ‘n boodskap in 'n kaartjie, soos verjaardagkaartjie.

• Skryf ten minste twee eie sinne met nuus of skryf gedurende gedeelde skryf en gebruik die verlede tyd.

• Gebruik hoofletters en punte, insluitend hoofletters in eiename.

• Gebruik selfstandige naamwoorde en persoonlike voornaamwoorde soos ek, jy, hy, sy, my, in skryfwerk, met hulp van die

onderwyser.

 

 


back Buy Now

Add to Cart / Wishlist

Gr 1 Afr Huistaal FAT 2 Kw 3  
R 20.00
  Checkout
Rest assured your personal information is safe.
  SSL Secured
    
In your cart
Add to Cart
In your wishlist


LEERAFRIKAANS123 KLUB 

Maandelikse pakket: 

1 Afrikaanse werkboek/begripstoets/leesboek

1 Wiskunde werkboek

1 Engels Addisionele Taal of LV werkboek.                          

 

R30 per maand of R300 per jaar.  

Materiaal word die 7de van die maand uitgestuur vir lede wat reeds betaal het.  Onthou om bewys van betaling aan te stuur. 

U moet self reëling tref vir betaling elke maand.  

 

 

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:

 

27 Vorsterstraat

Steynsburg

 

Tel:  
Cell:  SMS na (076) 3922989 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za

 

Website:  

www.leerafrikaans123.co.za

OK / Close