Loading...
aanleer-van-afrikaans-graad-r-tot3
afrikaans-is-pret-leer-afrikaans-graad-r-tot-3
You are here: Graad 1 > Formele Take > Gr 1 Afr Huistaal FAT 2 Kw 3
Category:
Per Page: 
Sort: 
  Search
Per Page: 
Sort: 

Product: Gr 1 Afr Huistaal FAT 2 Kw 3

Price: R 20.00 


Product Description

NB!          bestel ook die storieboek "By wil speel" saam met die formele taak.  

 

Formele assesseringsaktiwiteit 2

Luister en praat (mondeling en / of prakties)

• Luister na instruksies en aankondigings en reageer gepas.

• Praat oor persoonlike ervarings, soos vertel nuus in die korrekte volgorde.

• Luister na besonderhede in stories en beantwoord vrae daaroor.

Formele assesseringsaktiwiteit 2

Klanke (mondeling en / of prakties en / of geskrewe)

• Vorm drieletterwoorde met aangeleerde klanke.

• Voeg konsonante saam om woorde te bou, byvoorbeeld sl-ag, st-op, bl-es, ens.

• Herken en gebruik dubbelklanke soos aa - kaas, oo - loop, ee - beer, uu - vuur.

• Groepeer woorde in klankfamilies.

Formele assesseringsaktiwiteit 2

Lees (mondeling en / of prakties)

Gedeelde lees

• Lees Grootboeke en ander vergrote tekste in klasverband saam met die onderwyser.

• Identifiseer die logiese volgorde en agtergrond van die storie.

• Beantwoord vrae wat op die teks gegrond is soos “Dink jy ...?”, “Hoekom ...?”

• Interpreteer inligting wat in eenvoudige tabelle, prente en grafiese beelde (soos ‘n almanak) voorkom.

Groepbegeleide lees

• Lees hardop uit eie boek in groepbegeleide leessessies saam met die onderwyser, d.w.s. die hele groep lees dieselfde

storie.

• Lees met toenemende vlotheid en uitdrukking (lees met gevoel).

Lees in pare / Selfstandige lees

• Lees hardop vir ‘n maat.

Formele assesseringsaktiwiteit 2

Handskrif

• Vorm hoofletters wat dikwels gebruik word korrek.

• Skryf kort sinne na en skryf kort sinne korrek.

Formele assesseringsaktiwiteit 2

Skryf

• Skryf ‘n boodskap in 'n kaartjie, soos verjaardagkaartjie.

• Skryf ten minste twee eie sinne met nuus of skryf gedurende gedeelde skryf en gebruik die verlede tyd.

• Gebruik hoofletters en punte, insluitend hoofletters in eiename.

• Gebruik selfstandige naamwoorde en persoonlike voornaamwoorde soos ek, jy, hy, sy, my, in skryfwerk, met hulp van die

onderwyser.

 

 


back Buy Now

Add to Cart / Wishlist

Gr 1 Afr Huistaal FAT 2 Kw 3  
R 20.00
  Checkout
Rest assured your personal information is safe.
  SSL Secured
    
In your cart
Add to Cart
In your wishlist


Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:

 

Indien u ons adres benodig kan u ons 'n e-pos stuur na info@leerafrikaans123.co.za

Tel:  
Cell:  SMS na (071) 6035105 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za

 

Website:  

www.leerafrikaans123.co.za

 

LEERAFRIKAANS123 KLUB 

WErkboeke per kwartaal: 

3 Afrikaanse werkboekE/begripstoetsE/leesboekE

3 Wiskunde werkboekE

3 Engels Addisionele Taal of LV werkboekE.                          

 

 

Kwartaallikse betaling van R100 of Jaarlikse betaling van R350.

Kw 1 Jan-Maart   Kw 2 April-Junie  Kw 3 Julie - Augustus  Kw 4 Sept - Desember

Betaal eenmalig vir die jaar (R350) en kry gratis R100 materiaal vanaf ons tuisblad.  


 

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

OK / Close