Loading...
aanleer-van-afrikaans-graad-r-tot3
afrikaans-is-pret-leer-afrikaans-graad-r-tot-3
You are here: Graad 1 > Formele Take > Gr 1 Kw 1 Afr Huis FAT 2016
Category:
Per Page: 
Sort: 
  Search
Per Page: 
Sort: 

Product: Gr 1 Kw 1 Afr Huis FAT 2016

Price: R 15.00 


Product Description

Gr 1 Formele taak vir Afrikaans Huistaal Kwartaal 1

Luister en Praat (mondeling en / of prakties)

 • Luister na stories, rympies, gedigte en liedjies en voer gedeeltes van die storie, liedjie of rympie op.
 • Plaas prente in logiese volgorde en kommunikeer deur die idees in volgorde oor te vertel.

Klanke (mondeling en / of prakties en / of skriftelik)

 • Identifiseer die letter-klank-verhouding van sommige enkelklanke, byvoorbeeld, l, o, h, m, a, b, t. Daar moet ten minste 2 vokale en 6 konsonante wees.
 • Vorm kort woorde met die aangeleerde klanke soos m-a-t - mat.

Lees (mondeling en / of prakties)
Ontluikende leesvaardighede

 • Voorspel die verloop van die storie na aanleiding van prente. Byvoorbeeld, lees prenteboeke.
 • Luister na en bespreek die storie / teks wat voorgelees is.

Gedeelde lees

 • Lees klassikaal saam met die onderwyser: vergrote tekste soos gedigte, plakkate, Grootboeke en klasstories wat tydens gedeelde skryf ontwikkel is.

Groepbegeleide lees

 • Lees hardop uit eie boek in begeleide leesgroep saam met die onderwyser, d.w.s. die hele groep werk met dieselfde teks /storie.

Formele Assesseringsaktiwiteit 1
Handskrif

 • Oefen om die potlood en kryt korrek te hanteer.
 • Teken patrone: neerhale en ophale, en sig-sag-, sirkel-, guirlande-, arkade, vertikale en horisontale patrone.
 • Korrekte vorming van kleinletters: ten minste 2 vokale en 6 konsonante - l, o, m, a, b, t.
 • Skryf na en skryf eie naam, kort woorde en sinne van die skryfbord, plakkate, skryfbord, ens.

Formele assesseringsaktiwiteit 1
Skryf

 • Teken prente om 'n boodskap oor te dra, byvoorbeeld, 'n persoonlike ervaring.
 • Skryf eenvoudige byskrifte / onderskrifte vir tekeninge / prente.
 • Skryf een sin of nuus korrek van die bord / kaart af.

back Buy Now

Add to Cart / Wishlist

Gr 1 Kw 1 Afr Huis FAT 2016 
R 15.00
  Checkout
Rest assured your personal information is safe.
  SSL Secured
    
In your cart
Add to Cart
In your wishlist


LEERAFRIKAANS123 KLUB 

Maandelikse pakket: 

1 Afrikaanse werkboek/begripstoets/leesboek

1 Wiskunde werkboek

1 Engels Addisionele Taal of LV werkboek.                          

 

R30 per maand of R300 per jaar.  

Materiaal word die 7de van die maand uitgestuur vir lede wat reeds betaal het.  Onthou om bewys van betaling aan te stuur. 

U moet self reëling tref vir betaling elke maand.  

 

 

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:

 

27 Vorsterstraat

Steynsburg

 

Tel:  
Cell:  SMS na (076) 3922989 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za

 

Website:  

www.leerafrikaans123.co.za

OK / Close