Loading...
aanleer-van-afrikaans-graad-r-tot3
afrikaans-is-pret-leer-afrikaans-graad-r-tot-3
You are here: Graad 1 > Klanke > Klanke: Boek 3 Gr 1
Category:
Per Page: 
Sort: 
  Search
Per Page: 
Sort: 

Product: Klanke: Boek 3 Gr 1

Price: R 50.00  R 45.00 


Product Description

Graad 1  -  Aanleer van klanke  -  Jj, Gg,   Aa, Oo, Dd, Ss, Ee en Ff. 

 

Het die materiaal saamgestel met die hulp van twee Graad 1 onderwysers, presies soos wat hulle dit by die skool aanpak.  Die bladsye is nie genommer nie sodat mamma die klanke kan gebruik soos wat die skool dit aanleer.

 

Geskik vir tuisonderrig, vir skole en vir ekstra hulp tuis.

 

Met u bestelling sal materiaal sal aan u ge-epos word sodra bewys van betaling ontvang is.

 

Skole wat die materiaal wil gebruik moet asseblief by LeerAfrikaans geregistreer wees.  Die materiaal is onderhewig aan kopiereg.  Alle regte voorbehou.  Geen gedeelte van hierdie leermateriaal mag gereproduseer word in enige vorm of op enige manier, elektronies of meganies, insluitende fotokopiëring, bandopname, of deur enige inligtingsbewaring-en ontsluitingstelsel, sonder skriftelike verlof van LeerAfrikaans123 nie. 

 

 

Met Registrasie gee LeerAfrikaans123 skole die reg om vir die spesifieke graad waarvoor materiaal aangekoop soveel kopieë te maak as wat vir daardie spesifieke jaar benodig sou word.  Registrasie moet jaarliks hernu word.


back Buy Now

Add to Cart / Wishlist

Klanke: Boek 3 Gr 1  
R 45.00
  Checkout
Rest assured your personal information is safe.
  Secure Checkout
    
In your cart
Add to Cart
In your wishlist


Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:

 

Indien u ons adres benodig kan u ons 'n e-pos stuur na info@leerafrikaans123.co.za

Tel:  
Cell:  SMS na (071) 6035105 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za

 

Website:  

www.leerafrikaans123.co.za

 

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

OK / Close
Vul asseblief die volgende vorm in om voort te gaan.

Naam en van:   
E-pos Adres: