Loading...
aanleer-van-afrikaans-graad-r-tot3
afrikaans-is-pret-leer-afrikaans-graad-r-tot-3
You are here: Graad 1 > Lees en Werkboeke > Klanke- Soek, knip en plak
Category:
Per Page: 
Sort: 
  Search
Per Page: 
Sort: 

Product: Klanke- Soek, knip en plak

Price: R 5.00 


Product Description

Gebruik saam met klanke boek 1 tot 3.  Soek die prentjies wat met die spesifieke klank begin agter in die werkboek,  knip en plak.

 

Het die materiaal saamgestel met die hulp van twee Graad 1 onderwysers, presies soos wat hulle dit by die skool aanpak.  Die bladsye is nie genommer nie sodat mamma die klanke kan gebruik soos wat die skool dit aanleer.

 

Geskik vir tuisonderrig, vir skole en vir tuis.

 

Met u bestelling sal materiaal sal aan u ge-epos word sodra bewys van betaling ontvang is.

 

Skole wat die materiaal wil gebruik moet asseblief by LeerAfrikaans geregistreer wees.  Die materiaal is onderheweig aan kopiereg.  Alle regte voorbehou.  Geen gedeelte van hierdie leermateriaal mag gereproduseer word in enige vorm of op enige manier, elektronies of meganies, insluitende fotokopiëring, bandopname, of deur enige inligtingsbewaring-en ontsluitingstelsel, sonder skriftelike verlof van LeerAfrikaans123 nie. 

 

 

Met Registrasie gee LeerAfrikaans123 skole die reg om vir die spesifieke graad waarvoor materiaal aangekoop soveel kopieë te maak as wat vir daardie spesifieke jaar benodig sou word.  Registrasie moet jaarliks hernu word.


back Buy Now

Add to Cart / Wishlist

Klanke- Soek, knip en plak 
R 5.00
  Checkout
Rest assured your personal information is safe.
  SSL Secured
    
In your cart
Add to Cart
In your wishlist


LEERAFRIKAANS123 KLUB 

Maandelikse pakket: 

1 Afrikaanse werkboek/begripstoets/leesboek

1 Wiskunde werkboek

1 Engels Addisionele Taal of LV werkboek.                          

 

R30 per maand of R300 per jaar.  

Betaal teen die 7de en materiaal word op die 15de van elke maand gestuur.

 

 

LEERAFRIKAANS123-KLUB  GRAAD 4-7

KWARTAALLIKSE PAKKET:  NATUURWETENSKAP, SOSIALE WETENSKAP, ENGELS, AFRIKAANS EN WISKUNDE

Prys:  R300 per kwartaal of R1000 per jaar.

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:

 

27 Vorsterstraat

Steynsburg

 

Tel:  
Cell:  SMS na (076) 3922989 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za

 

Website:  

www.leerafrikaans123.co.za

OK / Close