Leer Afrikaans 123
Klinkers Hersiening

Pretboek: Gr 2 Klinkers hersiening

R 5.00
Need help?
Call +27 (0) 71 603 5105 or Email Us
    

Description

Reviews (0)

Graad 2: Klinkers hersiening


Kort (a, e, i, o u) en lang klanke (aa, ee, oo, uu)


 • Die volgende begrippe, deel van CAPS, word in die werkvelle aangespreek.
   
  Klanke:
  ·      Hersien en identifiseer die letter-klank-verhoudings van alle enkelklanke.
  ·      Hersien die dubbelklanke, soos aa - vaar, ee - meer, oo - toon, uu - vuur.
  ·      Skryf en klank woorde met aangeleerde klanke.
  ·      Spel bekende woorde korrek.
  ·      Gebruik kennis van klanke om onbekende woorde te spel.
  ·      Bou woorde en sinne met kennis van klank.
  ·      Gebruik klanke uit klanklesse om woorde in sinne en ander tekste te lees.
   
  Klanke:  Informle en formele aktiwiteite:
   
  ·      Bou 3- en 4-letterwoorde en gebruik enkelletters en dubbelletters / dubbelklanke wat reeds onderrig is.
  ·      Gebruik klanke uit klanklesse om woorde in sinne en ander tekste te lees.
  Voltooi die wurmpie.
  ·      Bou woorde en sinne met klankkennis.
  ·      Doen woordbou-aktiwiteite en verdeel woorde in klank- of lettergrepe.
   

Be the first to review this product.

Write a Review

Name / Nickname *
Email *
Headline / Title *
Rating *
Review *
Submit Review
Buy Now  

Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:


Indien u ons adres benodig kan u ons 'n e-pos stuur na info@leerafrikaans123.co.za
Cell:  SMS na (071) 6035105 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za 

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

Using this site means you accept its terms | Copyright © 2019 Aanleer van Afrikaans Graad R - Graad 3 (Kry toestemming van LA123 om fotostate te maak vir meer as 3 kinders)
Powered by Webpro | Created by IT Design