Leer Afrikaans 123
Gr 3 Wisk Kw 1 Week 2
Gr 3 Wisk Kw 1 Week 2 4
Gr 3 Wisk Kw 1 Week 2 3
Gr 3 Wisk Kw 1 Week B
Gr 3 Wisk Kw 1 Week 2 A

Wisk Gr 3: Kw 1 Week 2

Gr 3 Wiskunde Kw 1 Basislyn (Kan gebruik word as 'n assessering of aanleer van konsepte)
R 10.00
Need help?
Call +27 (0) 71 603 5105 or Email Us
    

Description

Reviews (0)

Dot-to-dot 1-100
Kriteria:  Kan die leerder:
getalsimbole tot ‘n 100 skryf en lees
getalname tot ‘n 100 skryf en lees
tel in 2’s, 10’e en 5’e vanaf enige gegewe getal.
opbou en afbreek van getalle tot 99 deur tiene en ene te gebruik.
plus en minus tot 20  insluitend hoofreken
herken dat minus die omgekeerde is van plus.
probleemsomme tot 99 (Insluitend geld)
herken half en kwarte.
beskryf of 3D voorwerpe kan rol of gly, kante van 3D voorwerpe, posisie van ‘n 3D voorwerp. (DBE Boek)
skat en meet lengte deur van nie-standaard meting gebruik te maak (DBE Boek)
skat en meet kapasiteit deur van nie-standaard meting gebruik te maak (DBE Boek)
skat en meet massa deur van nie-standaard meting gebruik te maak  (DBE Boek)
organiseer data in ‘n tabel  en voltooi ‘n piktogram.

Be the first to review this product.

Write a Review

Name / Nickname *
Email *
Headline / Title *
Rating *
Review *
Submit Review
Buy Now  

Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:


Indien u ons adres benodig kan u ons 'n e-pos stuur na info@leerafrikaans123.co.za
Cell:  SMS na (071) 6035105 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za 

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

Using this site means you accept its terms | Copyright © 2020 Aanleer van Afrikaans Graad R - Graad 3 (Kry toestemming van LA123 om fotostate te maak vir meer as 3 kinders)
Powered by Webpro | Created by IT Design
Top