Loading...
aanleer-van-afrikaans-graad-r-tot3
afrikaans-is-pret-leer-afrikaans-graad-r-tot-3
You are here: Graad 4 tot 7 > Werkboeke > Graad 4 Kw 1 (Werkboek en antwooordboek)
Category:
Per Page: 
Sort: 
  Search
Per Page: 
Sort: 

Product: Graad 4 Kw 1 (Werkboek en antwooordboek)

Price: R 120.00  R 60.00 


Product Description

Graad 4 Kwartaal 1 (Afrikaans 1ste Addisionele Taal)  volgens CAPS dokument opgestel en in weke verdeel.  Sien uiteensetting van Week 1 en 2.  Die werkboek het 95 bladsye en sluit in klastoetse en werkvelle om vaslegging te doen.

 

Week 1 en 2

1.  Luister en praat:  Luisterbegrip:  Luister aandagtig na stories.

a) Hoe kan ek beter luister.

b) Gee ‘n eenvoudige persoonlike vertelling deur dit in die korrekte volgorde te vertel. (Gebruik eie ervaring)

c)  Vertel ‘n storie terug in die regte volgorde.

d)  Dra ‘n gediggie voor.

e)  Reageer fisies op instruksies.

f)  Speel ‘n eenvoudige taalspeletjie. 

2.  Lees en kyk:    Lees ‘n storie: 

a)  Pre-lees:  Voorspel na aanleiding van ‘n prent wat in die storie gebeur.

b)  Beantwoord vrae oor ‘n teks.

c)  Identifiseer die hoofkarakters

d) Vertel ‘n storie in korrekte volgorde.

3.  Skryf en aanbied

a)  Skryf ‘n slot vir ‘n storie.

b)  Skryf sinne om uitdrukking aan menings of gevoelens oor die storie te gee.

c)  Gebruik punktuasie korrek. 

d) Skryf ‘n eenvoudige, persoonlike vertelling met behulp van ‘n raam. (Skryf uit eie ervaring. Vertel gebeurtenisse in die korrekte volgorde.)

4.  Taalstrukture en-konvensies:

Werk met woorde

a)  Gebruik ‘n woordeboek vir korrekte spelling van woorde.

b)  Skep ‘n persoonlike woordeboek.

c)  Skryf die letters van die alfabet bo-aan bladsye.

d)  Skryf 5 woorde en hul betekennisse neer en gebruik dan die

     woorde in sinne.

e)  Alfabetiese rangskikking van woorde.

f)  Vokale en konsonante. 

g) Antonieme en sinonieme

Werk met sinne:

a)  Selfstandige naamwoord:  Soortname (meervoud, geslag, verkleining)

b)  Spelling

d) Leestekens:  punt, komma, vraagteken.

(Woorde word in konteks gebruik in leesstukke.)


back Buy Now

Add to Cart / Wishlist

Graad 4 Kw 1 (Werkboek en antwooordboek) 
R 60.00
  Checkout
Rest assured your personal information is safe.
  SSL Secured
    
In your cart
Add to Cart
In your wishlist


LEERAFRIKAANS123 KLUB 

Maandelikse pakket: 

1 Afrikaanse werkboek/begripstoets/leesboek

1 Wiskunde werkboek

1 Engels Addisionele Taal of LV werkboek.                          

 

R30 per maand of R300 per jaar.  

Betaal teen die 7de en materiaal word op die 15de van elke maand gestuur.

 

 

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:

 

27 Vorsterstraat

Steynsburg

 

Tel:  
Cell:  SMS na (076) 3922989 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za

 

Website:  

www.leerafrikaans123.co.za

OK / Close