Loading...
aanleer-van-afrikaans-graad-r-tot3
afrikaans-is-pret-leer-afrikaans-graad-r-tot-3
You are here: RO - Remediëring / Remedial > Remediëring / Remedial > Lees-en spelfoute 1
Category:
Per Page: 
Sort: 
  Search
Per Page: 
Sort: 

Product: Lees-en spelfoute 1


Product Description

Visuele diskriminasie

 

Onvoldoende visuele diskriminasie veroorsaak dat die kind nie letters wat ‘n visuele ooreenkoms toon, kan onderskei nie.  Hy sal ook probleme ondervind om die volgorde van letters in ‘n woord te onthou en sal dan dikwels die woorde raai, deur na die beginklank te kyk.

 

Ruimtelike Oriëntasie (Liggaams-oriëntasie)

 

‘n Kind met swak ruimtelike waarneming is geneig om omkeringe en omdraaiinge in sy lees- en spel te maak.


back Buy Now

Add to Cart / Wishlist

Lees-en spelfoute 1 
  Checkout
Rest assured your personal information is safe.
  Secure Checkout
    
In your cart
Add to Cart
In your wishlist


Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:

 

Indien u ons adres benodig kan u ons 'n e-pos stuur na info@leerafrikaans123.co.za

Tel:  
Cell:  SMS na (071) 6035105 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za

 

Website:  

www.leerafrikaans123.co.za

 

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

OK / Close
Vul asseblief die volgende vorm in om voort te gaan.

Naam en van:   
E-pos Adres: