Loading...
aanleer-van-afrikaans-graad-r-tot3
afrikaans-is-pret-leer-afrikaans-graad-r-tot-3
You are here: RO - Remediëring / Remedial > Remediëring / Remedial > Lees-en spelfoute 1
Category:
Per Page: 
Sort: 
  Search
Per Page: 
Sort: 

Product: Lees-en spelfoute 1

Price: R 10.00 


Product Description

Visuele diskriminasie

 

Onvoldoende visuele diskriminasie veroorsaak dat die kind nie letters wat ‘n visuele ooreenkoms toon, kan onderskei nie.  Hy sal ook probleme ondervind om die volgorde van letters in ‘n woord te onthou en sal dan dikwels die woorde raai, deur na die beginklank te kyk.

 

Ruimtelike Oriëntasie (Liggaams-oriëntasie)

 

‘n Kind met swak ruimtelike waarneming is geneig om omkeringe en omdraaiinge in sy lees- en spel te maak.


back Buy Now

Add to Cart / Wishlist

Lees-en spelfoute 1 
R 10.00
  Checkout
Rest assured your personal information is safe.
  SSL Secured
    
In your cart
Add to Cart
In your wishlist


LEERAFRIKAANS123 KLUB 

Maandelikse pakket: 

1 Afrikaanse werkboek/begripstoets/leesboek

1 Wiskunde werkboek

1 Engels Addisionele Taal of LV werkboek.                          

 

R30 per maand of R300 per jaar.  

Betaal teen die 7de en materiaal word op die 15de van elke maand gestuur.

 

 

LEERAFRIKAANS123-KLUB  GRAAD 4-7

KWARTAALLIKSE PAKKET:  NATUURWETENSKAP, SOSIALE WETENSKAP, ENGELS, AFRIKAANS EN WISKUNDE

Prys:  R300 per kwartaal of R1000 per jaar.

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:

 

27 Vorsterstraat

Steynsburg

 

Tel:  
Cell:  SMS na (076) 3922989 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za

 

Website:  

www.leerafrikaans123.co.za

OK / Close