Loading...
aanleer-van-afrikaans-graad-r-tot3
afrikaans-is-pret-leer-afrikaans-graad-r-tot-3
You are here: RO - Remediëring / Remedial > Remediëring / Remedial > Luistervaardighede Deel 3 No 36-44 + Klankbaan
Category:
Per Page: 
Sort: 
  Search
Per Page: 
Sort: 

Product: Luistervaardighede Deel 3 No 36-44 + Klankbaan

Price: R 20.00 


Product Description

Luistervaardighede 36-44:  Deel 3  (KLANKBAAN SAL AAN U GESTUUR WORD MET "N DROPBOX LINK)
Remediëring
1) Ouditiewe geheue                                                                                                                                                       2) Ruimtelike  oriëntasie - (Liggaams-oriëntasie)
‘n Kind met swak ruimtelike waarneming is geneig om omkeringe en omdraaiinge in sy lees- en spel te maak. Ruimtelike oriëntasie is die vermoë om die ruimtelike posisie van ‘n objek (voorwerp) relatief tot die waarnemer te bepaal soos die objek om sy eie middelpunt in die ruimte gedraai is.  Die liggaam is die vertrekpunt en alle voorwerpe rondom die liggaam het verskillende aansigte: bo, onder, voor, agter, links en regs.
3) Voorgrond-agtergrond
Voorgrond-agtergrond is die vermoë om voorwerpe op die voorgrond en agtergrond waar te neem en hulle sinvol te skei.
4) Getalbegrip
Getalbegrip is die vermoë om die waarde van getalle en hul onderlinge verhouding te begryp.


Kan met of sonder die klankbaan gebruik word.  


back Buy Now

Add to Cart / Wishlist

Luistervaardighede Deel 3 No 36-44 + Klankbaan 
R 20.00
  Checkout
Rest assured your personal information is safe.
  SSL Secured
    
In your cart
Add to Cart
In your wishlist


LEERAFRIKAANS123 KLUB 

Maandelikse pakket: 

1 Afrikaanse werkboek/begripstoets/leesboek

1 Wiskunde werkboek

1 Engels Addisionele Taal of LV werkboek.                          

 

R30 per maand of R300 per jaar.  

Materiaal word die 7de van die maand uitgestuur vir lede wat reeds betaal het.  Onthou om bewys van betaling aan te stuur. 

U moet self reëling tref vir betaling elke maand.  

 

 

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:

 

27 Vorsterstraat

Steynsburg

 

Tel:  
Cell:  SMS na (076) 3922989 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za

 

Website:  

www.leerafrikaans123.co.za

OK / Close