Loading...
aanleer-van-afrikaans-graad-r-tot3
afrikaans-is-pret-leer-afrikaans-graad-r-tot-3
You are here: RO - Remediëring / Remedial > Remediëring / Remedial > Visuele Geheue - Geheuespeletjies
Category:
Per Page: 
Sort: 
  Search
Per Page: 
Sort: 

Product: Visuele Geheue - Geheuespeletjies

Price: R 20.00 


Product Description

Geheuespeletjies

Hierdie geheuespeletjies sal help met:

 

  • Visuele geheue.

 

Dit is die vermoë om te kan onthou wat die oë gesien het. ‘n Leerder met swak visuele geheue kan nie onthou hoe ‘n sekere letter gelyk het nie en kan dit dus nie lees of skryf nie. Hy/sy sal ook nie die volgorde van letters in ‘n woord onthou nie en sal dit dus nie kan lees of skryf nie.

 

  • Konsentrasie.

 

Die leerder wat probleme ondervind met visuele geheue en visuele motoriese koördinasie sal nie van skriftelike werk hou nie. Werkspoed sal stadig wees omdat dit die leerder lank neem om tussen letters/woorde te onderskei.

 

  • Visuele motoriese koördinasie.

 

Leeders met swak visuele motoriese koördinasie sukkel met alledaagse take soos aantrek, knope vasmaak, skoenveters bind, bal vang of skop.   Akademies sal hulle handskrif probleme ondervind en sal hulle ook sukkel met die korrekte potloodgreep.   Hulle sal ook sukkel met knip- en plakwerk. Hulle werk sal gewoonlik onnet wees en hulle sal ook sukkel om hulle werkspasie netjies te hou.

  • Visuele diskriminasie (Die waarneem van vorms/letters en woorde)

 

Visuele diskriminasie is die vermoë om te kan onderskei en ooreenkomste en verskille raak te sien. Dit vereis ook die vermoë om te kan klassifiseer en te vergelyk. ‘n Leerder met onvoldoende visuele diskriminasie sal dit moeilik vind om tussen letters en woorde wat hy sien of wat hy wil skryf te onderskei. Die leerders sal sukkel om letters en woorde wat amper dieselfde lyk te onderskei bv. b/d/p, f/t, n/u, kort/krot, sal/las, ens.

 

Spelfoute sal insluit:

  • Omkerings van dubbelklanke bv. (kous/kuos)
  • Omkerings van medeklinkers bv. (peer/beer)
  • Wisseling van letters in woorde bv. stok/skot
  • Wisseling van letters wat visuele ooreenkomste toon bv. (hier/bier)

 Verhoudings

 

Dit is die onderlinge verwantskap tussen voorwerpe, patrone, syfers en prente.

 

  • Organisasie

Die leerder sal sukkel om sy werk op sy blaai te organiseer.   Hy/sy sal lyne ooplaat of selfs in die middel van die bladsy begin skryf. Hy/sy sal ook bladsy ooplos. Hul werkspasie is gewoonlik ongeorganiseerd en vol papiere.   Boeke is onnet en die leerder kan nie sy tas organiseer nie. Dit is ook die leerder wat goed by die skool vergeet of by die huis vergeet.


back Buy Now

Add to Cart / Wishlist

Visuele Geheue - Geheuespeletjies 
R 20.00
  Checkout
Rest assured your personal information is safe.
  SSL Secured
    
In your cart
Add to Cart
In your wishlist


LEERAFRIKAANS123 KLUB 

Maandelikse pakket: 

1 Afrikaanse werkboek/begripstoets/leesboek

1 Wiskunde werkboek

1 Engels Addisionele Taal of LV werkboek.                          

 

R30 per maand of R300 per jaar.  

Betaal teen die 7de en materiaal word op die 15de van elke maand gestuur.

 

 

LEERAFRIKAANS123-KLUB  GRAAD 4-7

KWARTAALLIKSE PAKKET:  NATUURWETENSKAP, SOSIALE WETENSKAP, ENGELS, AFRIKAANS EN WISKUNDE

Prys:  R300 per kwartaal of R1000 per jaar.

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:

 

27 Vorsterstraat

Steynsburg

 

Tel:  
Cell:  SMS na (076) 3922989 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za

 

Website:  

www.leerafrikaans123.co.za

OK / Close