Leer Afrikaans 123

Liggaamsbeeld/Body Image

Klik hier om meer te leer oor die invloed wat 'n swak liggaamsbeeld op u kind se vordering in lees en spel kan hê.

Liggaamsbeeld

Liggaamsbeeld:

Wat is liggaamsbeeld?

U kind moet kennis dra van sy/haar liggaamsbewegings.

Hy moet kan:

'n Gewaarwording ondervind van die twee kante van sy liggaam.

 

Praktiese oefeninge en wenke word gegee om u te help om die probleem te oorbrug.

 

U terugvoering sal waardeer word.

Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:


Indien u ons adres benodig kan u ons 'n e-pos stuur na info@leerafrikaans123.co.za
Cell:  SMS na (071) 6035105 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za 

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

Using this site means you accept its terms | Copyright © 2019 Aanleer van Afrikaans Graad R - Graad 3 (Kry toestemming van LA123 om fotostate te maak vir meer as 3 kinders)
Powered by Webpro | Created by IT Design