Leer Afrikaans 123

Graad 4

Enkelvoudige sinne

Vir die onderwyser:
Wat in die les behandel word:
Enkelvoudige sinne | Bywoord van tyd, wyse en plek | Byvoeglike naamwoorde | Werkwoorde | Selfstandige naamwoorde | Woordorde in sinne. | Hersien die gebruik van hoofletters en punte met behulp van die werkvel.

 


LAAI WERKVEL AF

Begripstoets

ONS STAD

Leer hoe om 'n begripstoets te beantwoord.  Lees met begrip.  Graad 4 of 5.  Ook geskik vir remediering en ook vir Eerste en Tweede Addisionele taal.  

 

Laai werkvel af

 

Graad 4 Les 2

Saamgestelde sinne

Opvolg op les 1 
Enkelvoudige sinne (Voorwerp, onderwerp, gesegde)
Saamgestelde sinne
Voegwoorde:  en, want
Punktuasie:  Skryf 'n komma voor die voegwoord want
Die woordjie is, kan as 'n werkwoord gebruik word (Koppelwerkwoord)  Die is maak die sin sinvol.

 

LAAI WERKVEL AF
 

Luistervaardighede 1-7

PLfQqqRAdPk

Luistervaardighede 8-15

CDMPI_2oHIY

Luistervaardighede 16-22

9_ex2chaYkkSkrifles 

Fyn motoriese ontwikkeling en integrasie.  (Vinger oefeninge)

 

Kliek hier om die skrifles af te laai.

f/v woorde is vir baie leerders 'n tameletjie

F/V Werkboekie met idees hoe om die woorde aan te leer.  

F/V werkboekie vir die aanleer van f en v woorde wat baie leerders mee sukkel. laai Werkboek af

Lees remediëring en wiskunde

Die muis in die huis

Lees- en spel remediëring.  Sukkel jou kind om sy plek op die bladsy te behou en om te volg waar jy lees.  Gebruik die les om hom/haar te help.  Elke woord het 'n bogie bo-aan sodat die kind dit maklik kan volg.   


laai Les af

Lees remediëring - Koek eet in die nag.

Lees/spel en wiskunde les

(Geskik vir Graad 1 of Graad 2)

Leesstuk (Koek eet in die nag.)  Pas prente by sinne.  Ouditiewe diskriminasie oefening.  Wiskunde


laai les af

Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:


Indien u ons adres benodig kan u ons 'n e-pos stuur na info@leerafrikaans123.co.za
Cell:  SMS na (071) 6035105 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za 

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

Using this site means you accept its terms | Copyright © 2019 Aanleer van Afrikaans Graad R - Graad 3 (Kry toestemming van LA123 om fotostate te maak vir meer as 3 kinders)
Powered by Webpro | Created by IT Design