Leer Afrikaans 123
A3d3679e26276d5f6e4b5e870ad9d598 4
4227575ae01932089bc34a761f4f5266 4
E0be192768a52e605c433fcb06d39eca 4

Leeskaarte: Prente

R 10.00
Need help?
Call +27 (0) 71 603 5105 or Email Us
    

Description

Reviews (0)

Prente lees help met:

  1. Maak van assosiasies.
  2. Uitbreiding van woordeskat.
  3. Voorbereiding van lees vir Graad 1.
  4. Voorgrond-agtergrond diskriminasie.
  5. Kort termyn geheue.
  6. Luister na ‘n opdrag.
  7. Verbetering van luistervaardighede.
  8. Konsentrasie.

Wenke hoe om die leeskaarte te gebruik:

Stap 1:   Wys die prent vir die leerder/s.   Hulle kry slegs 30 sek. om na prent te kyk.

Opdrag: Ek gaan nou vir julle 30 sek. gee om na die prent te kyk.   Al wat julle eers moet doen is om op te noem wat julle gesien het.    

Stap 2:  Leerders kry elkeen ‘n beurt om ‘n woord te sê.    Bv,   Prent 1 -  Voël, vlieg, vere, swerm, wolke, warm (Indien leerders vashaak - Kan onderwyser leiding gee deur leidrade te verskaf.)   Die kinders leer vinnig om verder te dink as net die prentjie wat hulle sien. 

  • Onderwyser skryf die woorde wat leerders gee op ‘n lys.  (Toevallige lees vind so plaas.)

Stap 3:  Opdrag:  Ons gaan nou al die woorde gebruik en begin om sinne te maak met elke woord.

  • Onderwyser skryf die sinne wat leerders gee neer.  (Sinskonstruksie, punktuasie word op die manier gedemonstreer, sonder formele leer.)

Stap 4:  Lees vir leerders ‘n storie oor swaeltjies of ander trek voëls.  Leerders kan dan begin om stories op te maak oor die prent.  

 

Begin:   Daar was eendag....

Middel:   Die voëltjie was baie moeg

Einde:  Die voëltjie was bly om weer sy maatjies te sien.

Stap 5:   Leerders teken prentjies van hulle storie en dit word in ‘n boekie saamgebind.  Leerders lees nou hulle storie.

(Onthou:   Hierdie is ‘n proses en moet nie afgejaag word nie.  So ‘n projek kan ‘n maand of langer neem om te voltooi.    Kies prente wat ooreenstem met die leerders te belangstellings en temas wat u in die klas gebruik.)

Vir die ouer:  Hierdie is ‘n belangrike manier om u kind se woordeskat en kennis uit te brei en kan net so goed tuis gebruik word as by die skool.

Die produk sal aan u per e-pos gestuur word sodra bewys van betaling ontvang is.

Be the first to review this product.

Write a Review

Name / Nickname *
Email *
Headline / Title *
Rating *
Review *
Submit Review
Buy Now  

Kontak ons: 

Tel en adres besonderhede:

Kantoor inligting:


Indien u ons adres benodig kan u ons 'n e-pos stuur na info@leerafrikaans123.co.za
Cell:  SMS na (071) 6035105 en ons sal na u terug kom

 

Sales:  info@leerafrikaans123.co.za 

Not affiliated

www.leerafrikaans123.co.za  has no connection with www.leerafrikaans.co.za

Hierdie tuisblad is glad nie betrokke by www.leerafrikaans.co.za

Using this site means you accept its terms | Copyright © 2019 Aanleer van Afrikaans Graad R - Graad 3 (Kry toestemming van LA123 om fotostate te maak vir meer as 3 kinders)
Powered by Webpro | Created by IT Design